acebility logo
corona

התו הסגול כל מה שחשוב לדעת

הכללים לקבלת התו הסגול לעסקים:

כל עסק ימנה ממונה קורונה.
שמירה על כללי היגיינה.
איסור התקהלות בפינת הקפה ומטבחונים.
שמירה על מרחק 2 מטר בין עובדים.
בדיקת חום בכניסה.
שיבוץ של עובדים באותה משמרת וקבוצת הסעה, עד כמה שאפשר.
העסקת שני עובדים בחדר שגודלו עד 20 מ"ר, או מספר גדול יותר של עובדים אם יש מחיצה שתמנע העברת רסס.
העסקת עד חמישה עובדים בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר, או מספר גדול יותר אם יש מחיצה בין עובד לעובד.
עד שמונה עובדים בחדר בעת קיום פגישות ודיונים.

הכללים לקבלת התו הסגול למסחר:

הצהרת בריאות: בדיקת חום בכניסה.
שמירת מרחק 2 מטר בין הלקוחות.
מחיצה פיזית בין המוכר לקונה.
עבודה במשמרות קבועות.
שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר.
לא יותר מ-2 לקוחות בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר יוכלו לשהות 6 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

איך מקבלים את התו הסגול?

על ידי הצהרה של עמידה בהנחיות.
את התו הסגול מקבלים מהרשות המקומית בו העסק פועל.
התו הסגול הוא בעצם קוד, ולא תו ממשי שאפשר לתלות בפתח החנות.
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

רוצה לשמוע מה יש לנו להציע לעסק שלך כדי להצליח גם בתקופת המשבר?

לשיחה חינם עם יועץ פרסום דיגיטלי השאירו פרטים